SCHIMMELNAGEL

Pedicure
Ingroeiende nagels Begeleiding, verzorging, behandeling en advies van de ingroeiende nagel.

Oorzaak schimmelnagel

Ongeveer 25% van de bevolking heeft wel eens last van een nagelschimmel. De oorzaak ligt bij schimmels die de huid en/of de nagel binnendringen en een infectie veroorzaken. Meer specifiek zijn het schimmels behorende tot de groep dermatophyten. Deze zijn vooral te vinden in ruimten waar het warm en vochtig is, denk bijvoorbeeld aan een badkamer, sauna en kleedkamer. Dit zijn vaak ideale plaatsen voor schimmels om zich te Omdat schimmelnagels bovendien besmettelijk zijn is een overdracht van de infectie zo gebeurd. Gelukkig zorgt het in contact komen met genoemde schimmels lang niet altijd voor een infectie. Wel zijn er een aantal risicogroepen en voorbeelden te geven waarbij er een grotere kans is op een schimmelnagel:

  • Wanneer men een lage weerstand heeft door bijvoorbeeld griep of ouderdom.
  • Wanneer men een chemokuur ondergaat of net achter de rug heeft.
  • Wanneer men beschadigde nagels heeft.
  • Wanneer men er een slechte voethygiëne op nahoudt.
  • Wanneer men suikerziekte heeft.
  • Wanneer men AIDS heeft is er meer kans op nagelschimmel.

Kenmerken schimmelnagel

Een schimmelnagel is op verschillende manier te herkennen en heeft verschillende kenmerken afhankelijk van de vordering van de infectie. Wanneer de infectie zich in een beginnende fase bevindt kunnen de nagelranden licht verkleuren tot een gele, bruine of groene kleur. Tevens vormen zich kleine vlekjes op de nagel. In een wat gevorderde fase verkleurt de nagel zelf van wit gelig tot gelig bruin. De schimmelnagel is brokkelig en er kunnen kleine stukjes afbreken. Door ophoping van de schimmels onder de nagel wordt deze omhoog geduwd, waardoor de nagel dikker lijkt. In werkelijkheid "breekt" de infectie de nagel als ware af en wordt deze juist dunner. In een vergevorderd stadium is de nagel geheel verkleurd en erg kwetsbaar. Het kan zelfs voorkomen dat de nagel in het geheel loslaat.

AFSPRAAK MAKEN